Een kind heeft een prijs, zeker als je uit elkaar gaat.

Hoeveel kost een kind concreet per maand?

Volgens de gezinsbond kost een kind 284 € extra per maand om rond te komen, in vergelijking met een gezin zonder kind. Dit bedrag stijgt elk jaar met het kind mee, tot een maximumbedrag van 662€ extra, wanneer uw kind 24 jaar is en gemiddeld gezien stopt met studeren.
In dit bedrag komen de kosten voor kinderopvang, onderwijs en medische zorgen, andere dan de huisarts, er nog eens bovenop.
De onderhoudsgeldencalculator van de Scheidingsconsulenten berekent exact het bedrag van de onderhoudsbijdrage, die per maand voor het kind betaald mag worden op basis van:

  • verblijfsgebonden (vaste kosten en inwoon, eten en drinken),
  • niet verblijfsgebonden (gewone medische kosten, school, vrijetijdsbesteding),
  • buitengewone, uitzonderlijke uitgaven (studie- of studentenkosten, huwelijksfeest, behalen van een rijbewijs of uitzonderlijke medische, chirurgische ingrepen,…).

je vult een aantal bedragen in:

  • leeftijd van de kinderen,
  • netto-inkomens van de ouders,
  • bedrag van de kinderbijslag en de exacte verblijfsregeling.

dan krijg je een bedrag van onderhoudsbijdrage, het verschil in fiscale voordelen tussen moeder en vader, of het kind bij de ene of de andere ouder fiscaal ten laste is.
Dit bedrag compenseert het verschil in inkomen en/of verblijfsregeling, eventueel ook de niet-verblijfsgebonden kosten.
De buitengewone uitzonderlijke uitgaven verrekent u op het einde van de maand volgens ‘draagkracht’ (de verhouding in de netto-inkomens die er tussen jullie beide bestaat, bv 50/50, 60/40,…)

Niet zo moeilijk, allemaal.

Een gemiddeld bedrag van 150€ per maand/kind, is een redelijk en veelvoorkomend bedrag om het loonsverschil tussen man en vrouw of verschil in verblijfsregeling te compenseren. Met de onzekerheid van je toekomstige inkomsten wordt geen rekening gehouden.  Maak een ‘objectieve’ berekening met je bemiddelaar, zodat elke ouder volgens eigen mogelijkheden instaat voor het kind.

Conclusie:

Wat je kind waard is bij een scheiding hangt van verschillende factoren af.
De emotionaliteit en menselijkheid van het conflict tussen de ouders, hun inkomen, de verblijfsregeling en de leeftijd van de kinderen,…spelen een rol. Ga je als ouder de werkelijke waarde of het gemis van een kind kunnen vergoeden, als de hoopgoplopende emoties en de onzekerheid over de eigen toekomst de regeling bepalen van je kind?
Er bestaat geen exacte prijs voor een kind. Bespreek samen wat je wel en niet aankan.  Van de ruzie tussen zijn/haar ouders betaalt het kind zowiezo de prijs, zonder ervoor te kiezen!  Ga niet uit schuldgevoel instemmen met een regeling, die je niet kan nakomen.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Deel: