Een kind heeft een prijs, zeker als je uit mekaar gaat.
Hoeveel kost een kind dan concreet per maand?

Volgens de gezinsbond kost een kind 284 € extra per maand om rond te komen, in vergelijking met een gezin zonder kind. Dit bedrag stijgt elk jaar met het kind mee, tot een maximumbedrag van 662€ extra, wanneer uw kind 24 jaar is en gemiddeld gezien stopt met studeren.
In dit bedrag komen de kosten voor kinderopvang, onderwijs en medische zorgen, andere dan de huisarts, er nog eens bovenop.
Volgens de onderhoudsgeldencalculator van de Scheidingsconsulenten kan u exact het bedrag van de onderhoudsbijdrage berekenen, die per maand voor het kind betaald mag worden:
er wordt een onderscheid gemaakt tussen

  • verblijfsgebonden (vaste kosten en inwoon, eten en drinken),
  • niet verblijfsgebonden (gewone medische kosten, school, vrijetijdsbesteding),
  • buitengewone, uitzonderlijke uitgaven (studie- of studentenkosten, huwelijksfeest, behalen van een rijbewijs of uitzonderlijke medische, chirurgische ingrepen,…).

U vult een aantal bedragen in:

  • leeftijd van de kinderen,
  • netto-inkomens van de ouders,
  • bedrag van de kinderbijslag en de exacte verblijfsregeling.

Zo krijgt u een bedrag van onderhoudsbijdrage, het verschil in fiscale voordelen tussen moeder en vader, wanneer het kind bij de ene of de andere fiscaal ten laste is.
Dit bedrag compenseert het verschil in verblijfsgebonden kosten (verschil in inkomen en/of verblijfsregeling), eventueel ook de niet-verblijfsgebonden kosten.
De buitengewone uitzonderlijke uitgaven verrekent u op het einde van de maand volgens ‘draagkracht’ (de verhouding in de netto-inkomens die er tussen jullie beide bestaat, bv 50/50, 60/40,…)

Niet zo moeilijk, allemaal.

Een gemiddeld bedrag van 150€ per maand/kind, is een redelijk en veelvoorkomend bedrag om het loonsverschil tussen man en vrouw of verschil in verblijfsregeling te compenseren.
De onderhoudsgeldencalculator neemt veel onzekerheid weg.
Maar, bepaalde factoren, zoals de onzekerheid van uw toekomstige inkomsten, worden niet verrekend. Maak een ‘objectieve’ berekening met uw bemiddelaar, zodat u beiden ‘evenveel’ instaat voor uw kind.

Conclusie:

Wat uw kind waard is bij een scheiding hangt van verschillende factoren af.
De emotionaliteit en menselijkheid van het conflict tussen de ouders, hun inkomen, de verblijfsregeling en de leeftijd van de kinderen,…spelen een rol. Gaat u als ouder de werkelijke waarde van een kind vergoeden, als u uit mekaar gaat of de hoopgoplopende emoties en de onzekerheid over de eigen toekomst de prijs laten bepalen van uw kind?
Er is geen exacte prijs voor een kind. Bespreek samen wat u wel en niet aankan. In- of expliciete ruzie tussen jullie heeft zowiezo een prijs dat uw kind betaalt en waar het niet voor kiest! Drijf het niet zo ver dat u uit schuldgevoel toestemt en niet kan nakomen wat u belooft.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Deel: