Bijna alles wat je moet weten over nieuw samengestelde gezinnen. Steve Brouwers schrijft een boek. En hij weet hoe dat moet.

Het staat in een handig, speels en kleurrijk boek gebundeld onder tips and tricks voor mensen, die er terug aan willen beginnen, voor plus ouders en plus kinderen, kort samengevat.

Als je het ‘anders’ wil doen dan in je vorige relatie en het ‘goed’ wil doen met je kinderen, ook die van een ander, de plus kinderen, je nieuwe partner, is dit het boek!

Enkele tips die op de boekvoorstelling uit het interview door Friedl’ Lesage naar voren kwamen, zijn:

    • 1. Geef genoeg tijd en energie aan de relatie met mekaar. Doe regelmatig dingen samen.
    • 2. Laat de (plus)kinderen inspraak hebben in wat niet altijd of niet helemaal goed loopt en houd er dan ook rekening mee. De auteur spreekt over een systeem met plusjes en minnen, waar wekelijks met hen over gesproken wordt door round-the-table-cards. Zo krijgt elk kind het gevoel erkend en gehoord te worden.
    • 3. Luister naar de vrouw. Zij voelt intuitief goed aan wat iedereen nodig heeft, dus het helpt in de open communicatie in het ‘gezin’ om te horen wat zij zegt.
              4. Een man, aanwezig op de voorstelling van het boek, zei dat het boek vanuit een                    mannelijk standpunt was opgevat. Ik onthoud dat elk standpunt rond opvoeding en                ontwikkeling het verdient om in de kijker gezet te worden.

Het boek eindigt met ‘Hoe langer hoe meer, weet ik niets meer’, van Socrates, en daar ben ik het volmondig mee eens.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Steve Brouwers is creative director van VT4 en VIJFtv en auteur van dit boek, gelukkig getrouwd met Sofie Van de Velde, gallerijhoudster te Antwerpen.

Deel: