Wat met de hond, als je uit mekaar gaat?

Enkele tips, als je de hond wil verdelen bij een echtscheiding.

1. Ga eerst na onder welk stelsel u gehuwd bent (wettelijk stelsel, stelsel scheiding van goederen of algehele gemeenschap) om te kunnen besluiten of de hond een eigen goed is of een goed in onverdeeldheid wordt.
2. Ga na wanneer je hond werd aangekocht en of hij geregistreerd is?
3. Ga na wie voor de hond betaalde, wanneer en van welke rekening?

Humaan gezien is de hond zeker en vast niet zomaar een ‘zaak’, maar juridisch-technisch gezien absoluut wel.

Wie de hond krijgt is juridisch gezien dus een zuivere vereffening-verdelingskwestie.
Mensen starten soms procedures bij de rechtbank op, waarin een week-week regeling wordt gevorderd voor de hond! Dit kan niet juridisch gezien! Sommige rechtspraak heeft het over een wandelrecht met de hond, maar hiervoor bestaat ook geen wettelijke grondslag. Hoogstens kan van een (voorlopige) verdeling van het genot van het dier, de zaak, gesproken worden, vanuit een wettelijke basis. Terecht dat in sommige rechtspraak wordt opgemerkt dat zo’n maatregel niet diervriendelijk is.
Sommige auteurs benoemen dieren dan weer als quasi-goederen en zien heil in de juridisch-technische wenselijkheid van een bijzonder statuut voor dieren dat tussen goederen en rechtssubjecten ligt. Maar hier bestaat geen wettelijke basis voor.
De strijd om de hond komt nochtans regelmatig voor in het kader van een echtscheiding. Onthoud dat als er geen uitdrukkelijk eigendomsbewijs voorligt, de uitkomst onzeker is.

 

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

 

Deel: