Nieuwe levens, nieuw geluk?

vijf tips voor deze nieuwe gezinnen:

1. Ga niet te snel samenwonen. Gun elkaar ruimte en tijd en vooral uw kinderen ook. Zij hebben aanwezigheid en aparte aandacht nodig tijdens het wennen.

2. Laat uzelf niet ‘mama’ of ‘papa’ noemen door uw stiefkinderen. Ze hebben hun echte en enige mama of papa. Bovendien vindt die echte ouder dat meestal niet fijn. Dring uzelf niet op, laat de kinderen de eerste stap zetten.

3. Bespreek zoveel mogelijk samen en vooraf hoe u de opvoeding voor de toekomst ziet.  Maak hierrond duidelijke afspraken en laat het niet flue door elkaar lopen. Deze raad is goud waard en bespaart jullie achteraf veel kopzorgen en nieuw conflict! Geen radicale ja of neen bij de regels van een familie, maar een tussenoplossing of compromis, die voor iedereen goed is.  Leg uw kinderen goed uit wat er verandert en om welke reden. Luister naar hen, zodat ze het gevoel van inspraak hebben en overleg wordt gepleegd.

4. Blijf dingen apart doen met uw eigen kinderen naast de gezamenlijke activiteiten met het nieuwe gezin. Uw eigen kinderen kunnen dan bij u terecht met hun bedenkingen of meningen en weten dat ook.

5. Kies samen voor een nieuw huis. Als u intrekt in het huis van uw partner, voelt u zich nooit echt thuis. Als u verhuist, zorg dan zeker dat elk kind een eigen kamer heeft.

Wat zijn puzzelgezinnen ?

De gezinnen die ontstaan na een eerdere relatiebreuk, omdat ze vaak lang geduld moeten uitoefenen voor de nieuwe ‘puzzel’ past. Dit is het geval, wanneer kinderen na een eerste scheiding opnieuw in een huis met een nieuwe partner terechtkomen. Er is altijd wel een stukje van de puzzel ‘verloren’ gegaan, achtergebleven bij het oude gezin of bij een ex. Het woord verwijst ook naar de Engelse uitdrukking ‘to be puzzled’, verbaasd zijn, bijvoorbeeld over het gedrag van je kinderen of dat van je nieuwe partner, dat ook na jaren verrassend kan blijven. ‘Je leeft wel onder één dak, maar de kinderen hebben vaak niet dat gevoel’, zegt Geert Faseur.

Geert Faseur heeft samen met Evelyne Dewamme het boek ‘Van drempel tot drempel’ geschreven over kinderen in puzzelgezinnen. Het boek maakt dankbaar gebruik van levensechte, anoniem vertelde verhalen.

Zo kan u het verhaal lezen van een gezin, waarbij de kinderen na de scheiding in het huis mogen blijven en de ouders om beurten verhuisden. Dit kan tijdelijk een goed idee zijn, omdat de kinderen tijd en ruimte krijgen om te wennen aan het idee dat hun ouders uit elkaar gaan. Maar als er sleet op het huis komt en de kraan begint te lekken of de bliksem inslaat, beginnen de problemen.  Wie gaat instaan voor de herstellingen en de lening?

Ook een onduidelijke, huishoudelijke taakverdeling kan voor verwarring en wrevel zorgen tussen de inwoners. Wie zorgt voor de was, de kook en de inkopen van de kinderen en van jullie? Op langere termijn is deze constructie praktisch moeilijk houdbaar. Voor de kinderen is dit de meest geleidelijke overgang naar twee huizen en een nieuwe omgeving, want er verandert natuurlijk ook veel in hun leven door de scheiding van hun ouders.

Ouders die alert zijn voor de beleving van en rekening houden met hun kinderen boeken goede resultaten. Laat als nieuwe partners in een puzzelgezin jullie kinderen zien dat je elkaar en hen heel graag ziet.  Op die basis kan het nieuwe gezin worden gebouwd.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Deel: