Wat is een woord waard? Mensen, die woorden hebben, houden zich minder gemakkelijk aan hun woord

Geef je je woord aan elkaar? En trek je je woord dan gewoon weer in op het ogenblik van de scheiding?
Op welke basis neem je een levensbelangrijke beslissing als uit elkaar gaan?
Weet je dat intuitie en de toon van je woorden doorslaggevend zijn in relaties?

Voor sommige mensen is een uitgesproken woord tienduizenden euros waard voor de rechter. Dan gaan ze vechten.
Voor anderen kan door een tevoren gegeven woord een twintig jarig huwelijk niet snel genoeg beeindigd worden.

Dus mensen houden zich niet aan hun woord. Waaraan ligt dat? Ik ga hier een beetje uitwijden over hoe de toon van gesprekken bepaalt of mensen bij mekaar blijven of niet. En, dat zo’n beslissing te maken heeft met intuitie.

Woorden zijn krachtig, we zijn ermee opgegroeid. Maar ‘beloftes’ zijn niet zaligmakend of een waterdichte garantie op duurzaamheid.
“As it turns out, the power may actually come from the tone, not the words themselves.”Bryan Clark, Words are powerful, 24-11-2015.

Dat wil zeggen dat harde woorden in een zacht kleedje veel meer nabijheid kunnen veroorzaken bij een persoon die je graag hebt, dan lieve woorden op een minachtende of vernederende manier naar iemand toe geslingerd.
En dat mensen bij mekaar blijven of niet in vele gevallen, op basis van de toon van de woorden van de ander!

In een scheiding, en dat merk ik vaak bij koppels voor mij in gesprek, gaan mensen gemakkelijk een gegeven woord, breken. En dat heel moeilijk aanvaarden van de ander. Bij verhitte gemoederen of stress, gaat een mens zoals een gewond, opgejaagd dier, over op een adrenaline modus. Bij emotionele escalatie reageert een mens niet beredeneerd of rationeel.

Volgens Malcolm Gladwell “There can be as much value in the blink of an eye as in months of rational analysis.”
“Being able to act intelligently and instinctively in the moment is possible only after a long and rigorous road of education and experience”

Beslissingen op basis van intuitie, zijn onderbouwd, volgens M. Gladwell. En het belang van instinctieve, maar juiste, op basis van ervaring, genomen beslissingen, neemt zeker niet af in deze wereld.Malcolm Gladwell, Blink, the power of thinking without thinking, US, Little, Brown and Company, 2005.

Intuitie leeft nog sterk, we hebben het niet verleerd.
Woorden zijn relatief..
Veel woorden moeten niet gezegd worden en doen toch hun werk, zodat mensen ervan uit mogen gaan, voortkunnen in hun leven.
Andere woorden, die wel op een bepaalde manier worden gezegd, ‘breken’ een band voor altijd.
Het eerste verhaal in het boek van M. Gladwell gaat over een uitgebreid relatieonderzoek van Gottman en hoe accuraat kan voorspeld worden of mensen bij mekaar gaan blijven binnen een bepaalde tijdsspanne…
“Hoe komt het dat op basis van opgenomen fragmenten van een heel aantal ruzieende koppels – zonder geluid- ongeveer met 80 % accuraatheid kan gezegd worden of deze mensen de volgende tien jaar zullen samen blijven of niet ? Een aantal parameters (verbonden aan een emotie), zoals lichaamstaal, de toon van de taal, meerbepaald het gehalte aan verbittering of minachting, zijn doorslaggevend in het al dan niet voortbestaan van een relatie…!”
De voorspellingen op basis van dit programma en deze analyse van de resultaten zijn veel accurater dan de therapeuten!

20 gevoelens die mensen hebben bij een bepaalde uitspraak worden in cijfers uitgedrukt. De optelsom van deze gevoelens geeft een bepaalde score, die analyseerbaar is. Een relatie als een morse code. Hoe meer negativiteit of minachting in de relatie, hoe meer kans dat mensen uit mekaar gaan. Maar je ziet het niet aan een koppel, als je ze tegenkomt, je ze hoort. Pas na de analyse blijkt dat het aantal negatieve uitingen onderliggend teveel aanwezig is. Minachting ligt dichtbij afkeer of het je boven de ander zetten om die volledig uit de gemeenschap te sluiten.
De resultaten van dit onderzoek zijn ronduit shockerend. Waarom passen we in de sociale sector dan niet massaal zo’n analyse op de koppels toe, om ze gerust te stellen dat het echt niet meer zal lukken, ondanks de therapie? Of dat het juist allemaal goed zit en er veel perspectieven zijn, ondanks de moeilijke fase? En dan spreek ik tegen mijn eigen winkel, maar het geeft de relativiteit van dergelijke beroepen toch wel aan?

Malcolm Gladwell is overtuigd dat we onbewust in ‘a blink of an eye’ diezelfde codering toepassen ‘the theory of thin slicing’ en screenen wat belangrijk is van wat overbodig is bij iemand, in een situatie. Het meer instinctieve resultaat is beter dan een meer beredeneerde manier van denken. Vandaar het succes van Tinder, ‘speeddating’?

“Hoe komt het dat onbekenden in enkele minuten tijd in een huis een accuratere ‘indruk’ krijgen van iemand op een aantal vlakken – extraversie, emotionele stabiliteit, bewustzijn, avontuurlijkheid- dan wat de ‘close friends’ zeggen, die iemand al jaren kennen? Instinctief nemen we de juiste elementen in ons op om de juiste beslissingen te nemen!” psycholoog Samuel Gossling in zijn onderzoek.

Vanuit mijn rechtenopleiding hecht ik veel waarde aan het woord. Of het nu artikels zijn in wetboeken of afspraken en akkoorden op papier. Een kader waar mensen zich aan kunnen/moeten houden. Heel belangrijk, maar beperkt! Het onderliggend psychologisch proces van een mens op het ogenblik dat het moeilijk gaat, wordt sterk onderschat. De zo nodige erkenning van of door de ander, gebeurt niet alleen door een woord. Laat ons de plaats van het instinct herwaarderen en onze toonhoogte bijschaven.
De omgang tussen mensen gaat over de manier van communicatie, een blik, een lichaamshouding, een stille interactie, kleine redeneringen samen, een aanraking,.. dankzij de opvoeding, interculturatie, menselijke of academische voorbeelden.

Elke cultuur heeft een andere omgang.
In Afrika bijvoorbeeld vraag je ‘s ochtends hoe het gaat in een hele reeks van opeenvolgende begroetingen. Een persoon zegt ‘ik voel me goed, als jij je goed voelt’, en, ‘ik heb goed geslapen, als jij goed geslapen hebt’.

Hoeveel woorden besteden wij aan de begroeting ‘s ochtends van onze geliefde, collega’s, mensen op straat? Voelen wij ons soms goed, omdat de ander goed geslapen heeft?

Vandaar dat er een app bestaat om op een snelle en kordate manier aan te geven hoe we overkomem op anderen, mood-sensing apps ‘Moodies’ voor Iphone en nu ook voor Android. Dit allemaal op basis van de toon van onze stem.

De mens kan toch leren de ‘stoorzenders’ te omzeilen, de ‘irritante’ toon uit een gesprek te halen of meer verbeelding te gebruiken, in stress?

“Onze verbeelding is een dubbelzijdig zwaard. Ze veroorzaakt wanhoop in een situatie, waarover een mensaap zich niet druk zou maken, maar ze biedt ook hoop doordat ze ons in staat stelt ons een betere toekomst voor te stellen. Het besef dat er een einde aan ons leven zal komen, kleurt ons bestaan en leidt tot een permanente zoektocht naar de zin van het leven en tot uitspraken als:      ‘Life ’s a bitch and then you die. ”Frans de Waal, ‘de Bonobo’, p 216, 2013.

Mensen, die wel bij mekaar blijven, hebben een eigen zelfstandigheid ontwikkeld, in samenspraak, die hen toelaat hun ding te doen zonder last of ‘irritante’ woorden. Ze komen samen op gepaste momenten om te genieten van elkaar of gewoon te zijn.
The Gottman divorce leert ons dat je bewust positieve gedachten, zoals ‘zij doet haar best om hier op tijd te zijn, hij praat gewoon even met die mensen,,…’ de overhand laat nemen op de negatieve, zoals ‘hij is expres te laat, hij gaat weer met die verkeerde mensen om, zij brengt altijd de verkeerde sigaretten mee van de winkel,…
En dat is niet moeilijk, daar kan je aan werken, elke dag, vanaf vandaag.
In ‘Verslaafd aan liefde’ van Jan Geurts lees je heel mooi hoe je beter kan omgaan met jaloezie, afhankelijkheid of afwijzing in je leven.
Tenslotte is het feit dat artikels worden gepubliceerd over de vraag of we hypnose gaan toelaten in de bewijsvoering van sexueel misbruikte mensen, wil zeggen dat we onbewuste, instinctieve redeneringen willen toelaten in ons gestructureerd en cijfermatig wereldbeeld? De Morgen, 4 maart 2016.

Conclusie:

Als je je woord geeft aan elkaar, houdt dat geen garantie in op een blijvende relatie. Wie enkel afgaat op het woord van de partner, mist de ‘onderliggende realiteit’, de intuitie. Deze bepaalt onbewust de redeneringen en uiteindelijke beslissingen van die partner.

Val niet in de valkuil door met veel geld het strijdplatform te betreden en je ‘groot gelijk’ te willen halen, omdat bepaalde woorden zijn gevallen of potten zijn gebroken.
Kies echt voor iemand door naar die instinctieve realiteit te kijken. Anders loop je het risico zonder die persoon verder te gaan.

Elke mens kan leren zich meer (emotioneel en materieel) onafhankelijk van de ander op te stellen en op een bepaalde zenmanier in het leven te staan door de ‘irritante’ toon uit de woorden te halen. Elke mens heeft een instinctieve kant, die mag aangesproken worden en gebaseerd is op je eigen ervaring, wat je goed vindt. Kijk daar naar voor je grote beslissingen neemt.
Praat erover met weinig woorden, met je bemiddelaar. Misschien zijn sociale beroepen in het leven geroepen om met een bepaalde toon de ‘onderliggende’ realiteit te onderzoeken van wat jullie meemaken.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Deel: