Je kent wel mensen die traumatische ervaringen hebben meegemaakt: een vrouw die door haar nonkel werd verkracht, een man die door zijn opa werd geslagen, een vrouw die niet over de dood van haar vader geraakt,… Een trauma valt niet per sé op, is soms dichter bij huis dan je denkt.

Trauma’s zijn schokkende gebeurtenissen (fysiek, seksueel, mentaal misbruik, natuurrampen, ongevallen, een overlijden van een dierbaar persoon)  die na de gebeurtenis vervelende sporen nalaten. Flashbacks, nachtmerries en angstreacties zijn hier voorbeelden van.

Soorten trauma’s

  • Type 1 trauma:

  deze trauma’s zijn van korte duur en treden vaak maar eenmaal op  vb: plots overlijden van iemand, ramp, ongeval,…

  • Type 2 trauma:

  deze trauma’s treden over een langere periode op en zijn vaak gebeurtenissen die zich herhalen  vb: man/vrouw die zijn of haar partner herhaaldelijk fysiek/mentaal geweld aandoet, kind dat misbruikt wordt over een langere periode,…

Echtscheidingen en trauma’s

Echtscheidingen zijn heel moeilijke periodes voor kinderen. Het brengt veel met zich mee en het zijn tijden waarin de emoties eerder negatief getint zijn. Dit is niet per sé een trauma.

Echtscheidingen (of huwelijken)  kunnen traumatisch zijn, wanneer er tussen de ouders of tussen ouder en kind een vorm van geweld plaatsvindt of wanneer de kinderen heel veel ruzies hebben meegemaakt van hun ouders. Het feit dat de ouders niet meer samen zijn, kan eveneens traumatisch zijn voor kinderen.

Trauma’s vallen niet direct op en zijn niet altijd even gemakkelijk om vast te stellen, aangezien je  ze intern beleeft en vaak gevoelens van schaamte met zich meebrengen.

Tips

  • Praat met je kind over zijn/haar angsten. Indien deze angsten vaak terugkomen bij een bepaalde gebeurtenis of persoon, kan dit het gevolg zijn van een bepaald trauma. Pas op: niet alle angsten zijn trauma’s, het gaat meestal gepaard met verschillende andere symptomen. https://www.hersenstichting.nl/alles-over-hersenen/hersenaandoeningen/posttraumatische-stressstoornis
  • Doorbreek het patroon. Dit is vooral als we met een herhaaldelijk trauma te maken hebben dat zich binnen de directe omgeving afspeelt. Volgend artikel gaat over hoe je een ongezonde relatie kan verlaten.  https://m1psychology.com/how-to-leave-a-toxic-relationship/
  • Bied een zo veilig mogelijke en positieve omgeving aan. Praat met je kind en wees aanwezig, zodat het met zijn/haar zorgen bij je terecht kan. Vermijd het stress te veroorzaken en negatief over de andere ouder te praten, zodat het beeld over die ouder beïnvloed wordt.
  • Raadpleeg een expert. Uit onderzoek is gebleken dat therapie volgen toch de meest effectieve behandeling is voor het verwerken van een trauma.  Uit een meta-analyse van Seidler, G. en Wagner, F. (2006) is gebleken dat zowel EMDR (eye movement desensitization and reprocessing) als trauma-gefocuste CBT (cognitive-bhavioral therapy) zeer effectieve resultaten opleveren omtrent traumaverwerking. Op https://www.psycholoog.be/ vindt u erkende psychologen over heel België. U kunt gericht zoeken naar therapieën gefocust op trauma bij ‘vind een psycholoog op trefwoord’

Conclusie

Trauma’s kunnen bij iedereen, in alle klassen en op alle leeftijden in deze samenleving voorkomen. Het gaat niet enkel over de typische voorbeelden en ze zijn niet altijd even gemakkelijk vast te stellen. Een trauma kan iets heel specifiek zijn, maar ook een algemene, ondefinieerbare angst. Blijf goed communiceren met je kind tijdens moeilijkere periodes en laat de eigen emoties als ouder niet de bovenhand nemen. Langs de andere kant is het zeer belangrijk om niet elke angst of moeilijkheid, die het kind ervaart, te behandelen als een trauma. Een scheiding blijft hoe dan ook moeilijk voor een kind, maar gaat niet altijd gepaard met een trauma.  Bij het verwerken van een trauma gaan communicatie en therapie vaak hand in hand.

 

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Bronnen

Seidler, GH., Wagner, FE. (2006). Comparing the efficacy of EMDR and trauma-focused cognitive-behavioral therapy in the treatment of PTSD: a meta-analytic study. Psychological medicine https://doi.org/10.1017/S0033291706007963

Deel: