Echtscheiding kan een negatief effect hebben op kinderen en op volwassenen

Dit gebeurt vooral bij ouders, die niet bij de kinderen betrokken zijn of ouders, die voor of tijdens de scheiding te maken hebben met fysiek of verbaal conflict – variërend van een keer de stem verheffen tot elkaar zwaar vernederen en naar de dieperik trekken elke dag.

Dit wordt bevestigd door diepgaand en langdurig echtscheidingsonderzoek van twee onderzoekers aan de PXL hogeschool in Hasselt en Professor Ann Buysse van de UGent.

Bij een bemiddelaar kunnen jullie praten over deze gevolgen en afspreken of de kinderen meer of minder bij een ouder willen verblijven en hoe ze zich voelen. Luister naar je kind en zorg dat het zich belangrijk en niet schuldig voelt aan de scheiding. Ga samen dingen doen, naast de andere zorg en aandacht, die ze zowiezo nodig hebben. Kinderen verdienen een stem en betrokken te worden in het scheidingsproces.

Ik zie als bemiddelaar ook kinderen en laat de ouders kijken door de ogen van de kinderen naar de kinderen.
Van de 1850 in het onderzoek ondervraagde, scheidende ouders meldden de meesten dat hun levenskwaliteit de eerste twee jaar na de scheiding zakt en lager is dan goed.

Wat is levenskwaliteit?

Een ‘objectieve’ meting van de tevredenheid van iemand aan de hand van:

 • materieel, fysiek, emotioneel en relationeel welzijn,
 • maatschappelijke integratie,
 • veiligheid en productiviteit.

maar ook de meting van het BMI, lidmaatschap in verenigingen, uren vorming per week, inkomen spelen een rol…

Waarom zakt die bij sommigen en hebben anderen er weinig last van?

 • Een groep mensen met een relatief goede levenskwaliteit en groei naar stabiliteit ondervinden weinig invloed van de scheiding = de adaptieve groep.
 • Een andere groep met een lage levenskwaliteit, had al een lage levenskwaliteit voor de scheiding en ziet deze verder dalen. Dit wordt de ‘maladaptieve groep’ genoemd, waarvan de eigen beleving van de plaats in de maatschappij niet zo positief is.

De mensen van deze laatste groep:

 • hadden al een lager of geen inkomen voor de scheiding,
 • hebben vaker, intensieve conflicten gehad in het verleden,
 • hebben minder vaak een nieuwe partner op het moment van de scheiding
 • nemen minder onafhankelijke, eigen beslissingen of kunnen minder goed eigen gedrag reguleren of zichzelf evalueren vanuit persoonlijke standaarden (minder autonomie).

Deze groep mensen gaat het moeilijker hebben met een scheiding, kiest vaker de conflictueuze weg, gaat minder gemakkelijk via bemiddeling tot evenwichtige afspraken komen en twijfelt zelfs meer aan de deskundigheid van de facilitator.
Durf bij jezelf deze elementen na te gaan om te weten of de gevolgen van een scheiding lang gaan doorwerken?

Weet je dat,

 • als je je leven in handen neemt en meer controle/autonomie hebt over hoe je gaat scheiden,  je levenskwaliteit sneller stijgt na een scheiding?

Uiteraard spelen ook de financiële aspecten, zoals een billijke verdeling van het huis en de verblijfsregeling van de kinderen, een grote rol. Een goed traject van scheiding is een onderbouwd en bewust beslist traject met afspraken, waar je kan achterstaan.

 • mannen, vrouwen en kinderen de scheiding vaak verschillend beleven:

vrouwen merken bij blijvend conflict of contactbreuk met de ex-man dat de levenstevredenheid sterker daalt met een groter verlies aan controle over het leven dan de man, maar de man heeft in dat geval meer depressieve gevoelens dan de vrouw.

mannen schatten conflict systematisch lager in dan vrouwen en zien eerder een ‘opgelost’ conflict. Als mannen eenzijdig de scheidingsbeslissing nemen, veroorzaakt dit meer conflict dan wanneer de vrouw dit doet.

Kinderen minimaliseren het conflict tussen hun ouders, maar merken het zeker op, zoals het bewust negeren of niet communiceren tussen ouders. Daardoor zijn zij vaker boos op of bang van hun ouders, wanneer deze in een vechtscheiding zitten. Vergeet niet dat je kind een andere beleving heeft van de scheiding dan!

Besluit:

 • Conflict is inherent aan scheiding, het mag/moet in onderhandelingen een plaats krijgen en zeker niet ‘geparkeerd worden in de koelkast’.
 • Het goedvoelen of de levenskwaliteit van kinderen op het ogenblik van of na de scheiding wordt bepaald door de mate van conflict bij de ouders en de manier waarop ze de kinderen ‘belangrijk’ doen voelen, erbij laten horen. Geef uw kind de nodige tijd en aandacht. De gevolgen van een echtscheiding, worden vaak pas veel later opgemerkt bij kinderen!
 • Als je meer autonomie in je leven behoudt op het moment van de scheiding, herstelt je levenskwaliteit zich op korte termijn. Aanvaard het belang van je eigen participatie bij de beslissingen en actieve informatie over je scheiding.
 • Beroep doen op een ‘Professional’ maakt een groot verschil voor je levenskwaliteit bij een scheiding. Goede regelingen moeten fair, volledig, duidelijk en op maat zijn.

Maak een afspraak met Katrien Sansen via het formulier

mail 

of bel

Lees verder: Gevolgen van conflict of scheiding op ouders en kinderen? | deel 1

Deel: