Het huis is, naast de kinderen, wanneer de relatie eindigt, op het ogenblik van de verdeling, de grootste ‘inzet’ waard.

Wat is een huis waard?

Voor mensen, die een onroerend goed samen in eigendom hebben en het willen verdelen, is een huis zoveel waard,
– als de ‘schatter’ bepaalt,
– als er voor geboden wordt bij effectieve verkoop,
– als uzelf vindt dat het waard is?


Echtgenoten schatten hun huis hoog in waarde, terwijl het vaak nog niet geschat is of nog niet bepaald is wat ermee gaat gebeuren.


Volgens studies schatten echtgenoten iets wat ze in bezit of in eigendom hebben veel hoger naar waarde in dan iets wat ze niet (meer) hebben. Dit Endowment-effect speelt vaak een rol in de onderhandelingen van de waarde van de gezinswoning bij een scheiding. Daarnaast zijn Belgen ook geboren met een baksteen in de maag en zal elke Belg pas ‘gerust’ zijn, als hij/zij in het eigen huis kan blijven wonen of een nieuw huis kan kopen. Tenslotte kan een, zelfs objectieve, ‘schatting’ en de exacte berekening van het bedrag van de (inkoop van de) gezinswoning, iemand vaak niet overtuigen van deze waarde van het onroerend goed.
Dit heeft te maken met de hoge, symbolische, emotionele waarde van een onroerend goed op het ogenblik van de scheiding en de moeite om (het ego) los te laten.

Studies have shown repeatedly that people will value something that they already own more than a similar item they do not own.” ”

Endowment Effect Definition | Investopedia http://www.investopedia.com/terms/e/endowment-effect.asp#ixzz3xhyzPKGm

Wat ga je met het huis doen?

Voor je uitmaakt hoeveel een woning waard is, ga je als koppel bij een scheiding na wie het huis houdt: je houdt het samen in onverdeeldheid en beheert het goed verder samen als eigenaar, je verkoopt het huis of een van jullie beiden koopt het huis in.


– Het huis in onverdeeldheid houden voor een bepaalde tijd, doe je, als de financiele situatie het niet toelaat om de ander uit te kopen, jullie het huis samen in eigendom willen houden, bijvoorbeeld totdat de kinderen het huis uitgaan.
– De woning verkopen, geeft elk het deel dat ervoor geboden wordt op de markt, volgens de verhouding van het eigendomsrecht.
– Wanneer een van beiden het huis wil inkopen en de ander dus uitkopen, ga je de waarde van het goed nodig hebben: zelf bepalen of laten schatten.


B.

<h1>Wat is de waarde van een woning? </h1>

Het huis is het onderpand van het huwelijk. Op het ogenblik dat mensen in het huwelijksbootje stappen, kopen ze vaak een woning, als bezegeling van hun liefde, dat daarna de gezinswoning wordt. De discussie over het huis komt dan op het ogenblik van de scheiding, wanneer mensen heel ‘gevoelig’ zijn voor verlies, toekomstperspectief en hun ‘bezit’.

Eigendom is het recht om op de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken”

, zegt Art. 544 van het Burgerlijk Wetboek.

Belgen zijn geboren met een baksteen in hun maag. We willen een huis ‘bezitten’, om zekerheid te hebben. Op heb ogenblik dat de ‘onderhandelingen’ beginnen over wie wat krijgt, de vereffening-verdeling, is de onzekerheid heel groot. Je weet niet waar je gaat wonen, hoeveel geld je gaat overhouden elke maand, hoe het leven er gaat uitzien.
De persoon, die het huis verlaat, verliest geen rechten, maar voelt zich letterlijk buitengezet. De kosten voor een nieuwe inboedel, die dan gemaakt worden, zijn gemeenschappelijk in het wettelijk huwelijkstelsel en mogen dus door beiden worden gedragen.

Bij de Scheidingsconsulenten (www.scheidingsconsulenten.be) vind je een mooie

berekening van het bedrag van de uitkoop van een goed:

Huidige waarde woning / verwachtte verkoopprijs.

Eigendom (%) van mevrouw/ mijnheer volgens aankoopakte woning.

Min de openstaande hypothecaire lening.

Min de eigen inbreng mevrouw/mijnheer bij de aankoop woning.

Min het bedrag van een schenking of erfenis door de echtgenoot, die de schenking of erfenis heeft ontvangen.

Het bekomen bedrag gedeeld door twee, is de uitkoopsom, het bedrag dat de ene aan de andere zal betalen om het goed uit te kopen.

Oefening van actualisatie ingebracht bedrag: wordt wat ingebracht is en tegen welke waarde geherwaardeerd/geactualiseerd tegenover vandaag (moment van ver/inkoop)?

Mevrouw wil het huis inkopen, mijnheer wil het geld, dat hij heeft ingebracht door een schenking van zijn ouders, plus de werkuren van renovaties aan het huis door hem en zijn vader, vergoed zien.

Mevrouw kon alleen inkopen als het huis een ‘redelijke’ prijs krijgt. Ga in gesprek met je bemiddelaar om tot een redelijke tussenweg komen!

Stel, mijnheer heeft 10.000€ ingebracht bij de aankoop van het goed van 150.000€. Na 10jaar is de woning 300.000€ waard. Deze inbreng mag geherwaardeerd worden naar 20.000€ (1/15 van 300.000€).

Kijk samen naar welk bedrag je de inbreng herwaardeert, om de ander toe te laten het huis in te kopen. Ga mild om met wat het maximaal bedrag is dat de ander kan bijlenen om het huis in te kopen.

Conclusie

Het huis blijft in de hitte van de strijd hoog opspelen, ondanks de objectieve berekeningsmethoden. Op het ogenblik van een scheiding, willen mensen het dak boven hun hoofd, de eigen woning niet verliezen.

Zet voor- en nadelen van elke optie omtrent de woning op een rij, als bemiddelaar help ik je daarbij.

Maak een afspraak met Katrien Sansen Familiale bemiddeling te Antwerpen via het formulier

Via mail katrien.sansen@telenet.be

Telefonisch 0478 420 697

Deel: